Jak postupovat při reklamaci

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, stejně jako v kamenném obchodě. 

Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Jakékoliv zboží zasíláme včetně odpovědního lístku. V případě zjištění závady, brýle vložte do pouzdra a pečlivě zabalte, aby při přepravě nedošlo k poškození.

Přiložte tyto dokumenty: 

1. originál nebo kopii faktury
2. vyplněný reklamační list

Zásilka bude doručena na: OptikDoDomu, Komenského 266, 547 01 Náchod.

Další informace k vyřízení reklamace najdete v Obchodní podmínky zde.