Proplacení receptu od lékaře

Uplatníme recepty u všech pojišťoven v rámci ČR

Výše příspěvku na brýlovou obrubu a dioptrické čočky závisí na druhu refrakční vady a Vaší diagnóze.
Příspěvek na brýle je stejný u všech pojišťoven a řídí se platným ceníkem, který stanovuje VZP.

recipe

Jaký příspěvek na brýle dává pojišťovna?

  • Dospělí mají nárok na příspěvek 150,- Kč na brýlovou obrubu 1x za tři roky.
  • Děti dostanou příspěvek na obrubu 300,- Kč 1x za 12 měsíců.
  • U nejběžnějšího dioptrického rozpětí ( od +/- 0 do +/- 6 dioptrií) činí příspěvek na čočku 51,-Kč
  • V případě astigmatismu (cylindrických skel) do 2 cylindrů je příspěvek na čočku 111,- Kč
  • Dospělý člověk má na brýlové čočky nárok automaticky pokud dojde ke změně dioptrií.
  • Děti mají na brýlové čočky nárok 1x za 12 měsíců.

Hodnota příspěvku od pojišťovny se vám odečte z celkové ceny zakázky.

V případě, že si přejete odečíst příspěvek na brýle, vyplňte na zadní straně předpisu 2x váš podpis a podepsaný originál receptu zašlete na adresu:

OptikDoDomu, Komenského 266, 547 01 Náchod

Jak vyplnit údaje z předpisu

  • Opište údaje z předpisu od lékaře do stejných kolonek.
  • Důležitá jsou znaménka – v případě, že je na předpise +2,0 nebo -2,0 – zapište údaj přesně včetně znaménka plus nebo minus.
  • Někteří lékaři udávají na předpis =, v tom případě proveďte přepis jako minus.
  • Pokud si nejste jisti, stačí jednoduše celý předpis naskenovat a my provedeme objednávku za vás.
landblock